Explosieveilige stofzuigers

In deze introductie over ATEX stofzuigers zullen we stilstaan bij de volgende onderwerpen:

  1. Wat is ATEX en waar wordt het toegepast?
  2. Wanneer is een explosieveilige stofzuiger nodig?
  3. Kenmerken van een industriële stofzuiger voor gebruik in een ATEX zone

Wat is ATEX en waar wordt het toegepast?

Het begrip ATEX omvat in de basis alle situaties waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar. De afkorting ATEX is afgeleid van de twee Franse woorden ATmosphere EXplosible die gebruikt worden in de Europese richtlijnen voor explosieveiligheid. Bedrijven en organisaties die werken in of te maken hebben met explosiegevaarlijke omgevingen dienen maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren onder deze omstandigheden. In dit kader zijn ATEX normen opgesteld. Een van deze normen is dat materialen, zoals bijvoorbeeld industriële stofzuigers, moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen.

Meer informatie over ATEX regelgeving vindt u hier.

Waar is een ATEX zone van toepassing?

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat het explosiegevaar alleen een punt van zorg is voor de petrochemische industrie, raffinaderijen en farmaceutische industrieën, is dit gevaar voor veel andere sectoren en bedrijven van toe passing.

In feite kunnen ‘gewone materialen’ zoals meelpoeder, lichte metalen, hout, leer, koolstofvezel, zaden, suiker, papier, karton, afvalbrandstoffen en organische verbindingen onder bepaalde omstandigheden ook in explosies resulteren. Dit benadrukt het belang van ATEX stofzuigers.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende tragedies geweest die zijn veroorzaakt door explosies in nationale en internationale bedrijven. Hierbij valt te denken aan de explosie van graanopslagsilo’s in 2007 bij de Molino Cordero di Fossano in Italie waarbij vijf mensen het leven lieten. Een ander voorbeeld is de ramp van 2008 in een suikerraffinaderij van Imperial Sugar in Georgia (VS) waar 14 doden en 42 gewonden te betreuren waren.

In beide gevallen zijn de explosies ontstaan ​​door het verkeerd omgaan met poeders en stof en het slecht reinigen van de installaties die uiteindelijk de situatie heeft gecreëerd om een ​​explosieve atmosfeer te laten ontstaan ​​en te exploderen.

Kenmerken explosieveilige stofzuiger

Zoals hierboven beschreven is, kan er onder verschillende omstandigheden explosiegevaar optreden. Middels de inzet van een explosieveilige stofzuiger kan dit risico worden beperkt. Wat zijn de kenmerken die aan een ATEX-stofzuiger moeten worden gekoppeld om deze veilig te gebruiken?

Om de vorming van ontstekingsbronnen te voorkomen, moet een EX-stofzuiger afwijkend worden geproduceerd ten opzichte van andere stofzuigers voor industrieel gebruik.

Een explosievrije stofzuiger moet daarom de vorming van statische elektriciteit (via aarding, antistatische filters en accessoires), oververhitting van de motoren (via specifieke gecertificeerde motoren) en andere apparaten voorkomen. ATEX stofzuigers kunnen daarnaast in sommige gevallen  voorzien zijn van ATEX-gecertificeerde motoren.

Alle industriële stofzuigers uit het assortiment van ATEX-Stofzuigers.nl  voldoen aan de veiligheidseisen die voortvloeien uit de ATEX regelgeving.

ATEX stofzuigers en certificering

Om een industriële stofzuiger in een ATEX-zone te kunnen gebruiken dient deze voorzien te zijn van een ATEX certificering. Bijvoorbeeld in de vorm van Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc. Voor een uitleg over de certificering van onze explosievrije stofzuigers verwijzen we graag naar onze pagina over ATEX Codering.